Regulament

Concursul Rock Your High School 2017

Regulament oficial

 1. Organizator

Organizatorul prezentului concurs este Overground Music S.R.L.-D., cu sediul în Bucureşti, Str. Argentina nr. 11, corp B, cam. 1, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/2566/2016, CUI RO35691260, reprezentată de către Iulia Pop în calitate de Administrator, denumită în continuare ”Organizator”.

Concursul Rock Your School 2017 are ca obiectiv încurajarea şi promovarea trupelor de muzică din licee.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament al Concursului (denumit în continuare ”Regulamentul”). Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate prin afişarea pe site-ul concursului la adresa http://www.rockyourhigh.school.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiţia anunţării prealabile, cu minim una (1) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

 1. Participanţi

La concurs se poate înscrie orice formaţie de muzică ai cărei membri sunt elevi de liceu. Astfel, membrii formaţiilor participante vor avea vârste cuprinse între 14 şi 19 ani. Fiecare grup în care există membri sub vârsta de 18 ani trebuie să fie însoţit de cel puţin o persoană adultă (părinte, tutore, profesor etc.) la concertele organizate în cadrul Concursului. Trupele participante trebuie să aibă un număr de membri cuprins între minim 2 şi maxim 8. Prin excepţie, se vor putea înscrie şi trupele cu minim 3 membri care au un singur membru peste 19 ani, respectiv maxim doi membri sub 14 ani, cu condiţia ca diferenţa în plus sau în minus faţă de aceste limite să nu fie mai mare de 5 ani.

Nu există taxă de înscriere.

Toţi membrii formaţiilor participante la concursul Rock Your High School 2017 trebuie să citească şi să accepte Regulamentul înainte de a completa formularul de înregistrare. Nerespectarea regulilor şi condiţiilor prevăzute în Regulament va duce la depunctarea în concurs sau la descalificare. Prin completarea formularului de înscriere confirmaţi că aţi citit, înţeles şi sunteţi de acord cu Regulamentul.

Înregistrarea trebuie să conţină numele formaţiei, adresa de e-mail, telefon, datele de contact, o fotografie cu toţi membrii formaţiei, un link de Youtube – demo video live al formaţiei, numele, liceul de provenienţă şi instrumentele la care cântă fiecare membru în parte. Formularul de înscriere se va completa direct pe site-ul concursului sau se va trimite completat pe adresa de e-mail ryhs@overground.ro. Organizatorul nu are nicio răspundere şi nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de participanţi.

Demo-ul(O PIESĂ înregistrată video live) trebuie să fie de dată recentă (uploadată pe Youtube după 1 martie 2017) şi trebuie să reflecte componenţa actuală a trupei. Calitatea propriu-zisă (tehnică) a înregistrării nu constituie criteriu de jurizare, însă participanţii sunt încurajaţi să prezinte materiale de o calitate cât mai ridicată pentru ca aprecierea membrilor juriului să nu fie viciată. De asemenea, nu sunt importante împrejurările în care a fost făcută înregistrarea (concert live, sala de repetiţii etc.)

Demo-ul trebuie să fie compoziție proprie (originală) a formației. Prin excepție, la latitudinea organizatorului, sunt admise și piesele preluate (cover), în condițiile în care nu se pot trimite alte materiale pentru înscriere.

Adăugarea altor membri după înregistrare este interzisă fără anunţarea şi acordul organizatorilor. Schimbarea a mai mult de o treime din membrii grupului este de asemenea interzisă fără anunţarea şi acordul organizatorilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza participarea unei anumite trupe pe motiv de neconcordanţă cu condiţiile de participare.

 1. Procedura Concursului

Concursul Rock Your High School 2017 este un concurs în mai multe etape.

Prima etapă: înscrierea formaţiilor prin formularul de pe site sau pe adresa de e-mail ryhs@overground.ro, cu toate documentele cerute în prezentul Regulament, până la data de 30 august 2017. Pe baza pieselor trimise, membrii juriului vor selecta 4 trupe care se vor întrece în Marea Finală.

A doua etapă: fiecare trupă selectată va concerta în cadrul unui eveniment (finală live) organizat în data de 9 septembrie 2017 la Bacău în cadrul evenimentului Street Food Festival. La sfârşitul concursului, membrii juriului vor anunţa formaţia câştigătoare.

Pentru participarea la finala live de pe 9 septembrie 2017, concurenții îşi vor asigura transportul până la și de la Bacău. Organizatorii vor asigura o noapte de cazare pentru membrii trupelor finaliste + un însoțitor adult pentru fiecare trupă.

 1. Jurizarea

Juriul va fi format din muzicieni, reprezentanţi ai unor radiouri de renume, organizatori de festivaluri și alte personalități din lumea muzicală, atât pentru prima, cât şi pentru a doua fază a concursului. Componența juriului este detaliată aici: https://rockyourhigh.school/juriu/

În prima etapă a concursului (preselecţia online), criiterile ce vor fi avute în vedere de către juriu şi pe baza cărora vor fi punctate trupele participante vor fi:

 • Calitatea interpretării (tehnica instrumentală/vocală)
 • Coeziunea (lucrul în echipă)
 • Vibe (energie transmisă)

În etapa a doua (finala live de la Bacău), celor trei criterii menţionate anterior li se va mai alătura un al patrulea: prestaţia scenică. Activitatea anterioară sau notorietatea deja dobândită nu vor constitui sub nici o formă criterii de departajare.

În oricare dintre etape, în caz de egalitate de punctaj între două sau mai multe formaţii participante decizia finală va fi luată de către Preşedintele juriului.

 1. Premiile

 • Pentru formaţia desemnată câştigătoare se va asigura înregistrarea unui material discografic într-un studio profesionist, mixajul și masterizarea materialului, precum și conceptul și execuția unei campanii de lansare pentru materialul discografic înregistrat.
 • Radio Guerrilla va acorda un premiu special pentru una din trupele finaliste, aleasă de membrii juriului din partea Radio Guerrilla, constând în difuzarea unui concert live în studio al trupei câştigătoare în cadrul emisiunii GuerriLIVE Radio Session cu Bogdan Şerban.
 • Festivalul Jazz In The Park – Cluj-Napoca va acorda un premiu special pentru una din trupele finaliste, constând în invitația de a participa live la ediția din 2018 a festivalului.
 • Vor exista şi alte premii – sponsorizări de la terţe părţi pentru formaţia câştigătoare şi cea clasată pe locul II, precum și premii speciale acordate de sponsorii concursului.
 1. Echipamentul şi scena

Organizatorii îşi asumă să asigure un sistem de sunet şi lumini de calitate, care va fi folosit în mod gratuit de toate formaţiile, să asigure toate tobele, amplificatoarele de chitară, bass şi keyboards, microfoanele, monitoarele şi echipamentul de spate, precum şi toţi inginerii de sunet şi lumini, inclusiv personalul auxiliar.

Membrii formaţiilor pot aduce orice instrument personal cum ar fi chitarele, basul, instrumentele cu clape, ca şi orice pedale de efecte etc. Toboşarii îşi pot aduce propriul premier, pedala de toba mare, beţele de tobă sau cinelele. Formaţiile sunt obligate să trimită cu cel puţin 3 zile în avans faţă de fiecare eveniment aferent Concursului riderul tehnic în care să comunice dacă au cerinţe speciale faţă de cele expuse în prezentul.

Toate formaţiile sunt obligate să folosească același backline şi tobele puse la dispoziţie de organizatori. Instrumentele cu clape şi orice alt echipament special  – altele decât instrumentele personale, cum ar fi chitarele – vor fi plasate pe scenă înainte de începerea concertelor şi vor rămâne acolo până la final. Pentru a limita la maxim timpul de schimbare a formaţiilor, trupele cu toboşar stângaci vor cânta fie la începutul, fie la sfârşitul spectacolului, prin tragere la sorţi.

Toate formaţiile trebuie să respecte strict instrucţiunile date de organizatori şi de managerul de scenă delegat.

În prestația live se admit două melodii cover (preluări).

 1. Soundcheck

Ordinea soundcheck-ului pentru trupe va fi inversă ordinii urcării pe scenă. Acest lucru înseamnă că formaţia trasă la sorţi să apară ultima pe scenă va face prima probele de sunet, iar cea care intră prima va face probele ultima. Fiecare trupă va avea la dispoziţie o durată fixă prestabilită pentru probele de sunet. Toate trupele vor folosi inginerul de sunet pus la dispoziție de către organizatori.

 1. Timpul de apariţie pe scenă

Fiecare trupă selectată pentru a doua etapă (finala live) va concerta timp 30 de minute în cadrul evenimentului organizat în data de 9-10 septembrie 2017 la Bacău. Orice formaţie care nu este prezentă sau întârzie la timpul alocat poate fi descalificată.

 1. Ordinea interpretării

Ordinea intrării în scenă va fi determinată de o tragere la sorţi.

Tragerea la sorţi pentru finală va avea loc în data de 9 septembrie 2017, la locul desfăşurării finalei Concursului, în prezenţa reprezentanților tuturor trupelor participante care s-au calificat în finala concursului.

Tragerile la sorţi se va desfăşura în prezenţa membrilor desemnaţi ai echipei organizatorului.

 1. Dreptul la imagine

Concursul şi acordarea premiilor corespunzătoare concursului vor fi evenimente publice. Participarea la Concurs constituie acordul participanţilor referitor la faptul că imaginea (numele şi fotografia) acestora pot fi făcute publice şi folosite în materiale publicitare de către Organizator, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără niciun fel de plată aferentă, acord valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanţilor către Organizator pe teritoriul României, pentru perioada de protecţie a acestora.

 1. Protecţia datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care participanţii la Concurs le furnizează despre ei înşişi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină neînscrierea acestuia în Concurs.

 1. Încetarea Concursului înainte de termen

Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Concursul.

În asemenea situaţii, Organizatorul nu este ţinut la nicio obligaţie asumată faţă de participanţii la Concurs, după cum nu este ţinut nici la plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 1. Litigiile şi legea aplicabilă

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi participanţii la Concurs, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă, în conformitate cu dreptul comun.

Legea aplicabilă este legea română.